เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายอรรถพล ชาติรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ข่าวด่วน!
      ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียน 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.ออกไปอีกเป็นวันที่ 14 มิ.ย. “ตรีนุช” แจงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์นำเสนอแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

- แผนพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.สุรินทร์ เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดการศึกษา

- รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

- รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1,2 ปีงบประมาณ 2563 - รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการเบิกจ่ายเงินปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 - ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563 - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเขต

Some documents at here!

ประกาศราคากลาง

Some documents at here!

ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

Some documents at here!

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

Some documents at here!

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

218

โรงเรียนในสังกัด

2,593

ครูและบุคลากรในสังกัด

29,046

นักเรียนในสังกัด

43

บุคลากร สพป.สุรินทร์ 2