เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายอรรถพล ชาติรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ข่าวด่วน!
      ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียน 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.ออกไปอีกเป็นวันที่ 14 มิ.ย. “ตรีนุช” แจงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายในวันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน

      - โครงสร้างการบริหาร

      - ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

      - ข้อมูลการติดต่อ

      - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

      - ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

      - Q&A (ถาม-ตอบ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาเขมร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2564
 • แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูห้องประชุมเมืองแก้ว และเปลี่ยนประตูห้องประชุมดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • แผนการจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสถานที่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประดับงานพิธีวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

  ข้อมูลพื้นฐาน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

  218

  โรงเรียนในสังกัด

  2,603

  ครูและบุคลากรในสังกัด

  28,532

  นักเรียนในสังกัด

  68

  บุคลากร สพป.สุรินทร์ 2