เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

“ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “เลิศปัญญา” โรงเรียนบ้านหนองคู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม”

 2022-01-27 11:46:42  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ อาคาร“เลิศปัญญา” ของโรงเรียนบ้านหนองคู อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยอาคารเรียนหลังดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เป็นแบบอาคารเรียน สปช.103/26 ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง จำนวน 3 ห้องเรียน โดยจะใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อันจะเป็นอนุสรณ์การสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีวินัย มีความสามารถ สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนบ้านหนองคู ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้เดินเยี่ยมชมห้องเรียน และปลูกต้นกันเกรา ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ ไว้เป็นอนุสรณ์หน้าอาคารเรียน และกล่าวชื่นชมยินดีแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ของบ้านหนองคูในโอกาสอันดีนี้