เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

"ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning : QSCCS และ PLC โครงการ TSQP (กสศ.) เน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม"

 2022-01-28 15:19:55  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning : QSCCS และ PLC ในโครงการ TSQP (กสศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 โดยโรงเรียนอนุบาลโนนนารายณ์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา" ขยายเครือข่าย : โรงเรียนบ้านหนองหลวง .โรงเรียนบ้านขุมดิน, โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก, และโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม เครือข่ายโรงเรียนโนนนารายณ์ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้มอบนโยบายทางการศึกษา ซึ่งเน้นย้ำการบริหารจัดการการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กำชับเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การนิเทศภายในสถานศึกษา ส่งเสริมการออกแบบการวัดและประเมินผลการศึกษา สนับสนุนการปรับการเรียนการสอนและบริบทให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน