เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูปฐมวัย TO BE THE FIRST สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด

 2021-09-10 14:25:31  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมเมืองแก้ว นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูปฐมวัย TO BE THE FIRST สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน จัดประชุมปฏิบัติการออนไลน์รูปแบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งมีทีมวิทยากรประจำหลักสูตรปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้ความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้