เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิด " สภากาแฟ แชร์ความคิด " ครั้งที่ 7

 2022-04-05 15:51:05  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิด " สภากาแฟ แชร์ความคิด " ครั้งที่ 7 โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายสง่า ศรีราม อดีต ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสมาคมผู้บริหารทั้ง 5 อำเภอ ประธานเครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันคิดและสะท้อนผลการจัดการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม ทั่วถึง และมีมาตรฐาน เพื่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2