เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรนิทร์ เขต 2 เป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 2022-04-29 14:39:30  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 เป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดหาทุนจ้างครูผู้สอนและปรับปรุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนที่ชำรุด และมอบกำลังใจแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา