เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สุรนิทร์ เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร ลูกจ้าง ในในสังกัด ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และเปลี่ยนผ้าไสบห่มพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเขต เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

 2022-04-29 14:47:24  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง นายเทวัน พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต นำผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และเปลี่ยนผ้าไสบห่มพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเขต เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขต ซึ่งอานิสงส์ของการสรงน้ำพระนั้น นอกจากจะเป็นการเสริมความศิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวให้พบเจอแต่ความสงบสุขแล้ว เชื่อว่ายังเป็นการชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส นำสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต ไม่มีเรื่องให้ต้องขุ่นข้องหมองใจ ช่วยให้ผู้ที่สรงน้ำพระมีจิตใจที่ชุ่มชื่น และเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีใหม่ไทยอีกด้วย ภาพ : บุญเฟื่อง เค้ากล้า ข่าว : ชวนันท์ภัทร์ สำเภาพล