เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพอาหารโดยใช้ระบบแนะนำจัดสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัติโนมัติ" Thai school lunch

 2022-04-29 14:55:24  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 20-21 เมษายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพอาหารโดยใช้ระบบแนะนำจัดสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัติโนมัติ" Thai school lunch โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม พร้อมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป.จันทบุรี เขต 1 มามอบความรู้แก่คณะครูผู้รับผิดชอบงานอาหารกลางวันของแต่ละสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 คณะครูในสังกัดจากอำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี รุ่นที่ 2 คณะครูในสังกัดอำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม และอำเภอโนนนนารายณ์ การจัดงานดังกล่าวได้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งครัด