เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

 2022-04-29 15:02:45  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส โดยการประชุมแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ วันที่ 25 เมษายน สังกัดอำเภอทำตูมและอำเภอชุมพลบุรี วันที่ 26 เมษายน สังกัดอำเภอสนม, อำเภอรัตนบุรี และอำเภอโนนนารายณ์ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรม ได้แก่ นายเมธี เชี่ยวนิกร ผอ.โรงเรียนบ้านดู่ ,นายสิทธิกร ศรีจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงหมาก และคุณครูศิริกัญญา คำผม ครูโรงเรียนบ้านผำ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดส่งข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ตามที่ สพฐ.กำหนด