เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conferrece. ครั้งที่ 5/2565

 2022-06-14 10:26:24  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conferrece. ครั้งที่ 5/2565 รับนโยบายและข้อราชการต่าง ๆ จาก สพฐ. โดยมี นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายอรรถพล ชาติรัมย์ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง นายเทวัน พอใจ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วย เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2