เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูมืออาชีพ อำเภอโนนนารายณ์

 2022-06-14 10:31:59  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูมืออาชีพ อำเภอโนนนารายณ์ เพื่อนำไปใช้กับผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ นำไปสู่คุณภาพทางการศึกษา พร้อมพบปะผู้บริหาร เพื่อนครูของอำเภอโนนนารายณ์ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย 3 สร้าง สร้างโอกาส สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์