เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM) เพื่อรับการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

 2022-06-14 10:42:34  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นายเทวัน พอใจ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ความปลอดภัย 2.พาน้องกลับมาเรียน 3.โรงเรียนคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการตรวจติดตามในครั้งนี้