เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ต้อนรับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 2022-06-14 11:20:34  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

10 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ยินดีต้อนรับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาส การติดตามการดำเนินงานพัฒนาเขตพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ,นายอรรถพล ชาติรัมย์ นายเทวัน พอใจ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์จากสพป.สุรินทร์เขต 1 และเขต 3 ,นายกสมาคมผู้บริหาร ,ประธานเครือข่ายโรงเรียน ,ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขต ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานพัฒนาเขตพื้นที่นวัตกรรม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการในครั้งนี้ ในการนี้ ภายหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ให้เกียรติรับชมนิทรรศการและการเสนอผลงานของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม),โรงเรียนบ้านเบิด,โรงเรียนบ้านหนองอียอ ,และโรงเรียนบ้านหนองเทพ ในการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตามโครงการ กสศ.