เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดสรรและกำหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

 2022-06-16 16:17:48  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดสรรและกำหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 โดยมี นายเกษี โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้