เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด

 2021-11-05 21:53:53  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 4-5 พ.ย.64 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด โดยมีคณะครูในโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ร่วมพบปะ พูดคุย กับนักเรียน และให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดระยะเวลาที่ทำการเรียนการสอน นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งข้อกำหนดฉบับที่ 37 ปรับระดับจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) โดยกำหนดให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนฯ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการที่กำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ได้ทั้งหมด 214 โรง ยกเว้น 4 โรง ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศบค.อำเภอ ไม่เห็นชอบในการจัดการเรียนการสอน แบบ Onsite โดยให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนอื่นได้ตามความเหมาะสมได้แก่ รร.บ้านโนนเซียง อ.สนม /รร.ปทุมมาศวิทยา อ.รัตนบุรี /รร.บ้านคอนสวรรค์ อ.รัตนบุรี และ รร.บ้านไทยรัฐวิทยา 15 อ.รัตนบุรี พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำการฉีดวัคซีนครูและบุคลากร เข็มที่ 1 ของแต่ละโรงเรียนต้องไม่น้อยกว่า 85%