เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ตามวิถีชาวนาแบบโบราณ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านนานวลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของวิถีชาวบ้าน

 2021-11-05 21:56:38  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันนี้ (5 พ.ย.64) นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ตามวิถีชาวนาแบบโบราณ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านนานวลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของวิถีชาวบ้าน อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเกิดความสามัคคีในท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คุณค่า และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานในการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวให้คงอยู่สืบไป โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวล คณะครู ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วม