เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการมอบนโยบายการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4

 2021-12-07 12:51:11  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 เป็นประธานการมอบนโยบายการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 พร้อมมอบนโยบายทางการศึกษาและข้อปฏิบัติทางราชการเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริหาร นำลงสู่สถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข อีกทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านตระมูง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์