เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด พร้อมมอบนโยบาย

 2021-12-07 14:51:04  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด พร้อมมอบนโยบายทางการศึกษาและข้อปฏิบัติทางราชการเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริหาร นำลงสู่สถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียน บริบทอาคารเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์