เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพปสุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

 2021-12-16 23:07:55  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมมอบคำแนะนำในการส่งเสริมการจัดการศึกษา เน้นการสร้างโอกาส สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม แก่ผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านนายม"นิยมศึกษาวิทยา" อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์