เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด ที่มีคำสั่งปิดหมู่บ้านชั่วคราว ในสถานการณ์ COVID-19

 2022-01-24 10:58:40  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เลขที่คำสั่ง 346/2565 เรื่อง ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว ณ หมู่ที่ 1 บ้านตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 - 27 มกราคม 2565 โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมอบจากกองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย จำนวน 4,500 บาท อันเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน เป็นอย่างยิ่ง