เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

การดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านไพรขลา

 2021-04-08 09:34:18  ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ โรงเรียนบ้านไพรขลา นายประเสริฐศักดิ์ เหินไปสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563