เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สร. 2 ขอเชิญชวน นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปีฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือเข็มที่ 2 และอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

 2022-04-29 11:35:51  ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.สร. 2 ขอเชิญชวน นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปีฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือเข็มที่ 2 และอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมทั้งครูและบุคลากร โดยลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน