เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นักเรียนในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 2 มีคะแนนผลการสอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

 2021-05-05 22:25:17  ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ย 51.54 สูงกว่าระดับประเทศ