เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ตลาดนัดการเรียนรู้ วังจันทร์เกษม ศธจ.สุรินทร์

 2021-07-29 15:10:30  ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดนัด การ์เรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรากษม **กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม 2564 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์