เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2564 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 - รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 - ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 - แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565