เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

+

 2022-10-28 11:59:37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกวามสามารถในด้านวิชาการ เป็นการจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และโรงเรียนในตำบลรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยผ่านการคัดเลือกในระดับเครือข่ายโรงเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนในปฏิทินที่กำหนดขึ้นตามที่แนบมานี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 โทรศัพท์ 044-599248 083-9454451

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

+

 2022-10-25 11:24:10

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกุล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

+

 2022-09-27 17:12:59

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ปี 2565

+

 2022-09-19 20:47:16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปี 2565

+

 2022-09-13 11:28:40

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปี 2565

+

 2022-09-09 21:48:16

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2565

อ่านต่อ

แผนผังสถานที่รับสมัคร การเลือกสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

+

 2022-09-01 11:13:41

มาตรการการป้องกันการทุจริต การเลือกสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

+

 2022-09-01 11:12:19

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน

+

 2022-08-30 09:37:53