เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาส่งเสริมผลิตสื่อนวัตกรรม ร่วมเรียนรู้ การทำGoogle Site , liveworksheets, edpuzzle , e book แบบ on site

+

 2022-05-05 12:21:05

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาส่งเสริมผลิตสื่อนวัตกรรม ร่วมเรียนรู้ การทำGoogle Site , liveworksheets, edpuzzle , e book แบบ on site มีโควตาให้โรงเรียนละ 1 ที่นั่ง แบ่งเรียนเป็น 3 รุ่น ตามวัน และ เครือข่ายที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/4u7eMnnRSYz9UbKYA

อ่านต่อ

สพป.สร. 2 ขอเชิญชวน นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปีฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือเข็มที่ 2 และอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

+

 2022-04-29 11:39:58

สพป.สร. 2 ขอเชิญชวน นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปีฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือเข็มที่ 2 และอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมทั้งครูและบุคลากร โดยลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

อ่านต่อ

กองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยฯ

+

 2022-03-30 15:43:12

กองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยฯ เชิญชวนผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ

ผังอาคารสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2564 สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป จังหวัด สุรินทร์

+

 2022-01-24 16:49:20

ผังอาคารสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2564 สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป จังหวัด สุรินทร์

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัด สุรินทร์

+

 2022-01-21 20:08:39

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัด สุรินทร์

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนเด็ก อายุ 5-11 ปี

+

 2022-01-21 10:51:38

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

+

 2022-01-06 16:40:50

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ย้ายภายในเขต (คำร้องพร้อมเอกสารแนบ 2 ชุด /เอกสารตัวชี้วัด 2 เล่ม) ย้ายไปต่างเขต (คำร้องพร้อมเอกสารแนบ 3 ชุด/เอกสารตัวชีวัด 2 เล่ม)

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่

+

 2021-08-11 14:35:37

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุม คชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายสุภพ ไชยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

+

 2021-08-11 14:32:57

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมกำจัดผักตบชวา และ วัชพืชลำห้วยแก้ว ณ บริเวณลำห้วยแก้ว ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ